Služby

  • Vedení účetnictví právnických i fyzických osob, zemědělských subjektů, neziskových organizací.
  • Vedení daňové evidence fyzických osob.
  • Vedení personální a mzdové agendy.
  • Administrativní služby – vystavování faktur, registrace, podklady pro úvěry.
  • Účetní a daňové poradenství
  • Zastupování fyzických i právnických osob na úřadech při jednáních a kontrolách.
  • Daňová optimalizace nákladů fyzických i právnických osob.
  • Zpracování ročních účetních uzávěrek.
  • Zpracování všech druhů daňových přiznání – daň z příjmu, DPH, daň z nemovitosti, silniční daň aj.
  • Posun termínu pro podání daňového přiznání ve spolupráci s daňovým poradcem.